Home Typen onderzoek Communicatie-onderzoek

Communicatie onderzoek

Bij de klant centraal stellen hoort begrijpelijk en aansprekend communiceren. Ondanks de vele inspanningen van de marketing- en communicatie-afdeling komt het maar al te vaak voor dat communicatie niet of verkeerd begrepen wordt, of nog erger: in het geheel niet gelezen wordt. Uw communicatie-uitingen voorleggen aan de doelgroep haalt blinde vlekken weg en zorgt ervoor dat toekomstige communicatie niet in de taal van uw organisatie, maar in de taal van de klant is.   

Pretesten communicatie-uitingen

Niemand kan beter beoordelen of uw boodschap duidelijk en aansprekend is dan degene voor wie het bedoeld is. Door uw brief, folder of webpagina vooraf te testen onder een groepje klanten krijgt u inzicht in begrip, waardering en effectiviteit, en concrete handvatten voor verbetering. Zodat u direct kunt beginnen met klantgerichter communiceren. Met onze online communicatietester ReMark! kunt u eenvoudig en zonder tussenkomst van de bedrijfsonderzoeker uw concept communicatie-uitingen pretesten onder de doelgroep.

Evaluatie communicatiemiddelen

Misschien wilt u ook bestaande communicatiemiddelen evalueren. Is het bereik wel groot genoeg? En hoe waardeert men het? Of dit nu een magazine, website, of mailing is, wij geven u zicht op de effectiviteit en handvatten voor verbetering.

Imagoverandering

Sommige communicatievraagstukken zijn dieper geworteld. De doelgroep heeft dan niet het gewenste beeld van de organisatie. Een imago-onderzoek laat dit zien. Aan de hand hiervan kunt u gericht de communicatie aanpassen. Door na een tijdje opnieuw het imago te meten, ziet u of de veranderingen in communicatie effect hebben. Als er meerdere metingen plaatsvinden is een online rapportage in Reportal uitermate geschikt.